Aktuality

15.5. 2022

Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace pořádá pro děti předškolního věku z MŠ Janáčkova, MŠ Smetanova, MŠ Lubno, MŠ Nová Ves  – sportovní OLYMPIÁDU. 

 9.6. 2022   od 9.00 – 11.00 hodin na hřišti u ZŠ TGM 

Sportovní disciplíny: běh, skok do písku, hod míčkem

Soutěžit budou předškolní děti všech MŠ. 

Děti z MŠ Janáčkova a Smetanova se budou účastnit a povzbuzovat.

Stáhnout leták

 


12.5. 2022

Divadelní představení pro děti MŠ Janáčkova – SNĚHURKA v Českém Těšíně 26.5. 2022 v 10.00 hodin.

Vstupné: 80,- Kč

Předpokládaný návrat do MŠ cca 12.30 hodin.

Stáhnout leták


12.5. 2022

Oslava „Dne dětí“  – MŠ Janáčkova – 2.6. 2022 od 9.30 hodin na školní zahradě – BUBLINOVÁ SHOW.

Stáhnout leták


08.05.2022

DOPRAVNÍ PREVENCE V MŠ „Aby se nic nestalo…“

Dne 13.5. a 25.5. 2022 proběhne v rámci dopravní výchovy na naší MŠ Janáčkova dopravní prevence dětí. V rámci dopoledních hodin nás přijede navštívit policie České republiky, která bude mít pro naše děti připravený program. Děti se zábavnou formou a názornými ukázkami seznámí nejen s pravidly bezpečného chování na silnicích, ale také s možným rizikem, na které by měly umět reagovat.

13.5. 2022 v 9:00 hod. se dopravní prevence zúčastní děti ze tříd: Pastelka, Berušky, Včelky, Pampeliška 

25.5. 2022 v 9:00 hod. se do dopravní prevence zapojí děti ze tříd: Korálek, Stonožky, Květinka, Motýlek

Stáhnout leták


24.03.2022

Informace pro rodiče k provozu mateřské školy o prázdninách – ČERVENEC – SPREN 2022

Provoz Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace bude zajištěn:

Červenec – MŠ Janáčkova
Srpen –  odloučené pracoviště MŠ Smetanova.
 
Od 25. 8. – 31. 8. 2022 bude celá mateřská škola uzavřena.
 
Termín úplaty k prázdninovému provozu od 20.6.2022 – 24.6.2022 u vedoucí školní jídelny.
Termín odevzdání přihlášky do 27. 5. 2022.

PŘIHLÁŠKA K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU. 


08.03.2022

Zápis dětí do mateřských škol pro rok 2022/2023

MŠ Janáčkova, MŠ Smetanova, MŠ Nová Ves, MŠ Lubno.

Úterý 3. května 2022 od 08:00 do 16:00 hod.
Středa 4. května 2022 od 08:00 do 13:00 hod.

Stáhnout plakát

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 2022/2023

www.msjanackova.cz

29.11.2021

INFORMACE PRO RODIČE K OŠETŘOVNÉMU – při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení

Formuláře k ošetřovnému nevystavuje naše mateřská škola. Aktuální informace naleznete na stránkách OSSZ.

www.cssz.cz

31.08.2021

Jídelníček

Milí rodiče, 

od 1.9. 2021 si můžete nově v záložce „PRO RODIČE“ přečíst Jídelníček pro děti z MŠ Janáčkova, Lubno, Nová Ves,  Smetanova. 

Paní kuchařky vaří a připravují pro děti samé dobroty! 

03.07.2021

Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče

 

Mateřská škola Janáčkova, Lubno, Nová Ves

Mateřská škola Smetanova

01.07.2021

Pomoc s odstraněním škod po tornádu

Milí rodiče,
děkujeme Vám za to, že jste nám v posledních dnech pomohli pomáhat.

Díky Vašim příspěvkům a příspěvkům zaměstnanců naší školky byla vybrána částka 56.200,- Kč a zaslána na účet obce Mikulčice. Tato krásná částka bude použita na pomoc s odstraněním škod po tornádu. Dle telefonického rozhovoru s panem místostarostou Ing. Janem Vlašicem z Mikulčic pravděpodobně na místní mateřskou školu, která je zničená.
Naše Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí Vám děkuje za rychlou a dobrou spolupráci v této dobrovolné akci. Vážíme si Vaší štědrosti i vstřícnosti.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné léto, plné sluníčka a zdraví.

Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy Mgr. Barbora Výmolová, ředitelka mateřské školy.

Stáhnout PDF leták

29.06.2021

Oznámení o stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2021/2022

Podle školského zákona č. 561/2004. Sb. § 123, odst. 4 a vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání § 6, v platném znění a v souladu se zákonem č. 472/ 2011 Sb., stanovují měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata) na období školního roku 2021/2022 ve výši 440,- Kč

Při stanovení výše základní částky nebyla překročena nejvyšší možná výše úplaty, která na základě vyhlášky č. 43/2006 Sb., odst. 2, nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce.

Stáhnout PDF – Oznámení o úplatě