Rychlý kontakt

Co by měl zvládnout předškolák​

Možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby mělo určité znalosti, schopnosti a dovednosti. A které k nim patří?

V oblasti hrubé motoriky a sebeobsluhy:

 • skákat po jedné noze
 • skočit přes švihadlo
 • chytit a hodit míč
 • zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou
 • udržet rovnováhu
 • přeskočit malou překážku
 • obléci se – včetně zapínání zipu, knoflíků a patentů /svléknout/
 • obout se – zavázat si tkaničky
 • stolovat s použitím příboru
 • samostatně použít toaletu, použít mýdlo při mytí rukou, čistit si zuby, česat vlasy, smrkat
 • udržovat pořádek ve svých věcech  

V oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

 • zvládat správné uchopení tužky – vytvořit tzv. špetku /jako když chceme solit třemi prsty/. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky
 • dítě by mělo umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, horní a dolní smyčku, čtverec, obdélník….neuvolněná ruka ovlivňuje výkony nejen při psaní, ale i čtení, při výtvarné i tělesné výchově
 • vybarvit obrázek dle předlohy
 • stříhat nůžkami
 • trhat papír
 • modelovat
 • muchlat různé materiály
 • navlékat korálky
 • lepit lepidlem
 • namalovat postavu s detaily – oči, nos, ruce, prsty atd.

V oblasti orientace:

 • pravo-levou orientaci – co je vpravo – vlevo
 • prostorovou orientaci – nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, mezi dvěma, v rohu, první, poslední…
 • předškolák by měl umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy – nácvik správného čtení písmen například p, b a d (Pokud rozlišování činí dítěti potíže, může, ale NEMUSÍ to signalizovat možnost projevu budoucích DYS poruch).

V oblasti zrakového vnímání:

 • souvisí se zrakovou pamětí – pexeso, Kimova paměťová hra
 • najít rozdíl na obrázku
 • předškolák by měl umět dokreslit chybějící část obrázku
 • běžně používat zrakovou analýzu a syntézu – rozpoznávání a skládání částí, celku – puzzle 

V oblasti sluchové analýzy:

 • dítě by mělo umět rozeznat zvuky, určit jejich směr
 • rozlišovat jednotlivá slova ve větě, slabiky ve slově – umí je vytleskat, určit počet slabik
 • pozná první (případně i poslední hlásku ve slově)

Matematické představy

 • chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • určí více x méně, stejně, malý, větší, největší, dlouhý x krátký
 • porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • pojmenuje geometrické tvary -trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

Řečové projevy:

 • předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou může být r a ř- v případě vady řeči je vždy nutná návštěva logopeda
 • zná své jméno a příjmení, jméno rodičů, sourozenců
 • zná svůj věk, adresu, jméno paní učitelky a ví, kam chodí do školky
 • nezaměňuje pojmy včera a zítra
 • dokáže zopakovat dvojverší zazpívat písničku
 • zvládne reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vyprávění, tak obrázků
 • komunikuje s dospělou osobou i s vrstevníky

Sociální zralost

 • dítě by mělo zvládat odloučení od rodičů
 • znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování /vykání dospělým, pozdrav, prosba, poděkování, “neskákat” do řeči – vyčkat až domluví
 • je schopno pracovat samostatně i ve skupině
 • vydrží u zadaného úkolu a svou práci dokončí

Ostatní znalosti

 • Zná základní barvy a jejich odstíny
 • Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
 • Pojmenuje dny v týdnu, rozlišuje roční období


Nezvládá Vaše dítě vše?

To ještě není důvod k odkladu školní docházky a velkým obavám. Vaše dítě v této době velice rychle vyzrává. Zápisy probíhají téměř půl roku před nástupem do základní školy. To je ještě dlouhá doba, během které se Vaše dítě za pomoci Vaší i paní učitelek v mateřské škole ještě opravdu hodně naučí.

Provozní doba

MŠ Janáčkova

Pondělí – pátek: 06:00 – 16:30
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

MŠ Smetanova
MŠ Lubno
MŠ Nová Ves

Pondělí – pátek: 06:30 – 16:00
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

 

Pro rodiče

Mateřská škola Janáčkova má vlastní školní kuchyň, kde připravují paní kuchařky pro děti: přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Během dne je ve třídě i při pobytu na školní zahradě zajištěn pitný režim. Více…
Kroužky pro děti z mateřské školy organizované externími lektory jsou ve školním roce 2021/2022 přesměrovány do prostor Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o výuku angličtiny, šachů, tanečky – Antonio. Více…

Pokud vypravíte svého potomka letos poprvé do školky, možná už přemýšlíte, co všechno bude potřeba koupit a nachystat. My vám poradíme. Více…

Možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Více…

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí vyrovnat. Některé děti snášejí adaptaci na nové prostředí s problémy, každé ráno pláčou a nechtějí se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Více…