Rychlý kontakt

MŠ Smetanova Frýdlant n.O.

Snahou kvalifikovaných zkušených pedagogů je, aby se děti v naší mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně. 

Rodičům chceme být zárukou toho, že o jejich děti bude vždy dobře postaráno.

Kapacita mateřské školy: 4 třídy
Provozní doba:  6.30 – 16.00 hodin

Mateřská škola Smetanova se nachází v blízkosti centra města, v klidné bytové zástavbě s možností příjemných vycházek do blízké přírody, k řece Ostravici i  do okolních lesů.

Dvoupodlažní budova stojí v rozlehlé zahradě s množstvím okrasných keřů, ovocných, listnatých i jehličnatých stromů. Zahrada je vybavena několika vyvýšenými záhony a umožňuje dětem přímý kontakt s přírodou, pozorování přírodních jevů, živočichů, bádání, experimentování, děti získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody. Je vybavena herními prvky –skluzavkou, houpačkou, lanovou pyramidou, pružinovými houpadly, pexesem, kuchyňkou, dřevěným vláčkem, travnatým fotbalovým hřištěm, dřevěným domečkem, pískovišti, pocitovým chodníčkem, tabulemi na kreslení křídami. Celoročně zahradu využíváme pro sportovní vyžití dětí, volné hry, odpočinkové aktivity, akce s rodiči.

V suterénu MŠ máme vlastní školní kuchyň a 2 jídelny pro děti i zaměstnance.

V průběhu školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce – besedy, exkurze, divadelní představení, karneval, barevné dny, pasování předškoláků, předplavecký a lyžařský výcvik,  sportovní programy, tvořivé dílny s rodiči, Mikulášskou a vánoční nadílku, navštěvujeme dopravní hřiště, městskou knihovnu, spolupracujeme se základními školami ve městě.

Konkrétní vzdělávací cíle jsou naplňovány formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dětí. K všestrannému rozvoji dětí je rovněž využívána práce s hlínou, ať již se zeminou či keramickým materiálem v duchu originálního projektu “Máme ruce v hlíně”. Naším záměrem je dovést děti na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, pro život a vzdělávání.

Kontakty:

  • Vedoucí učitelka – Mgr. Ing. Jana Bínová, kontakt: smetanova@msjanackova.cz
  • Školní jídelna – Gabriela Snašelová, kontakty: sjsmetanova@msjanackova.cz

Třídy MŠ Smetanova:

  • Včelka: Mgr. Bc. Nikola Volná, Anna Matoušková DiS., kontakt: vcelkasmetanova@msjanackova.cz
  • Beruška: Bc. Helena Závodná, Jitka Beráková, kontakt: beruskasmetanova@msjanackova.cz
  • Motýlek: Jana Kubalová, Kateřina Veličková, kontakt: motyleksmetanova@msjanackova.cz
  • Světluška: Mgr. Ing. Jana Bínová, AP – Renáta Juřicová, kontakt: svetluskasmetanova@msjanackova.cz

Provozní doba

MŠ Janáčkova

Pondělí – pátek: 06:00 – 16:30
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

MŠ Smetanova
MŠ Lubno
MŠ Nová Ves

Pondělí – pátek: 06:30 – 16:00
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

 

Pro rodiče

Mateřská škola Janáčkova má vlastní školní kuchyň, kde připravují paní kuchařky pro děti: přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Během dne je ve třídě i při pobytu na školní zahradě zajištěn pitný režim. Více…
Kroužky pro děti z mateřské školy organizované externími lektory jsou ve školním roce 2021/2022 přesměrovány do prostor Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o výuku angličtiny, šachů, tanečky – Antonio. Více…

Pokud vypravíte svého potomka letos poprvé do školky, možná už přemýšlíte, co všechno bude potřeba koupit a nachystat. My vám poradíme. Více…

Možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Více…

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí vyrovnat. Některé děti snášejí adaptaci na nové prostředí s problémy, každé ráno pláčou a nechtějí se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Více…