Rychlý kontakt

MŠ Janáčkova Frýdlant n. O.

Snahou kvalifikovaných zkušených pedagogů je, aby se děti v naší mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně. 

Rodičům chceme být zárukou toho, že o jejich děti bude vždy dobře postaráno.

Kapacita mateřské školy:  8 tříd

Provozní doba:  6.00 – 16.30 hodin

Zřizovatelem Mateřské školy Janáčkova je Město Frýdlant n.O. V roce 2003 přešla škola do právní subjektivity a její součástí se stala odloučená pracoviště: Mateřská škola Smetanova,  Mateřská škola Nová Ves a Mateřská škola Lubno.

V Mateřské škole Janáčkova sídlí ředitelství subjektu.  Nachází se v klidné bytové zástavbě, v blízkosti vlakového, autobusového nádraží, ZŠ TGM a centra města s možností příjemných vycházek do přírody, k řece Ostravici, do lesa, na Ondřejník….

Budova byla průběžně rekonstruována, modernizována, zateplena, dostala novou fasádu v zelených odstínech. Od září 2018 je v provozu nová přístavba školy s dvěma třídami, venkovní zastřešenou terasou a fasádou oranžovou. Na budovu navazuje prostorná školní zahrada se vzrostlou zelení, která vytváří příjemnou atmosféru, umožňuje přímý kontakt s přírodou, pozorování přírodních jevů, živočichů, bádání, experimentování. Děti zde získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody. Zahrada je vybavena herními prvky – skluzavkou, houpačkou, průlezkami, lezeckou stěnou, třemi pískovišti, dřevěným vláčkem, dopravní dráhou pro jízdu na kolech a koloběžkách…

Celoročně zahradu využíváme pro sportovní vyžití dětí, volné hry, odpočinkové aktivity, besedy /Policie, Canisterapie…./, divadelní představení, tvořivé dílny a akce s rodiči.

Z naší školní kuchyně  je dětem poskytována pestrá a vyvážená strava, která je doplněna každý den o čerstvou zeleninu, ovoce. Pitný režim je zajištěn po celý den na třídách i venku při pobytu dětí na zahradě. V rámci bezpečnosti jsou zavedeny pro vstup do budovy mateřské školy čipy.

Během roku připravujeme

 • aktivity pro děti – předplavecký a lyžařský výcvik, muzikoterapii, výlety vlakem, autobusem, ekologické programy, karneval, divadelní představení, exkurze, besedy, návštěvy knihovny, kina, solné jeskyně, dopravního hřiště, vánoční a mikulášskou nadílku, sportovní olympiádu, chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ, spolupracujeme se ZŠ ve městě,…..
 • společné akce pro děti a rodiče – tvořivé dílny, výlety, oslavy Dne matek, MDD, pasování předškoláků….
 • odborné besedy pro rodiče dětí

Kontakty:

 • Ředitelka MŠMgr. Barbora Výmolová, kontakt: reditelka@msjanackova.cz
 • Zástupkyně MŠ – Bc. Lenka Ambrožová, kontakt: zastupce@msjanackova.cz
 • Školní speciální pedagog – Mgr. Jana Zahradnik, kontakt: logoped@msjanackova.cz
 • Vedoucí školní jídelny – Eva Veličková, kontakt: sjjanackova@msjanackova.cz

Třídy MŠ Janáčkova:

 • Korálek: Lenka Maralíková DiS., Mgr. Barbora Zagrapan DiS., kontakt: koralekjanackova@msjanackova.cz
 • Pastelka: Martina Kulhánková, Bc. Renáta Muroňová, kontakt: pastelkajanackova@msjanackova.cz 
 • Stonožka: Jiřina Brzezinová, Bc. Michaela Mališová, kontakt: stonozkajanackova@msjanackova.cz
 • Beruška: Jana Tkáčová, kontakt: beruskajanackova@msjanackova.cz
 • Pampeliška: Bc. Jarmila Lehnertová, Bc. Renáta Bialoňová, kontakt:pampeliskajanackova@msjanackova.cz
 • Květinka: Bc. Veronika Urbančíková, AP – Renáta Studená, kontakt: kvetinkajanackova@msjanackova.cz
 • Včelka: Soňa Buchtová, Bc. Petra Kovalová, kontakt: vcelkajanackova@msjanackova.cz
 • Motýlek: Bc. Denisa Kadúchová, AP- Zuzana Kokešová, kontakt: motylekjanackova@msjanackova.cz

Provozní doba

MŠ Janáčkova

Pondělí – pátek: 06:00 – 16:30
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

MŠ Smetanova
MŠ Lubno
MŠ Nová Ves

Pondělí – pátek: 06:30 – 16:00
Víkendy a svátky: ZAVŘENO

 

Pro rodiče

Mateřská škola Janáčkova má vlastní školní kuchyň, kde připravují paní kuchařky pro děti: přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Během dne je ve třídě i při pobytu na školní zahradě zajištěn pitný režim. Více…
Kroužky pro děti z mateřské školy organizované externími lektory jsou ve školním roce 2021/2022 přesměrovány do prostor Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Jedná se o výuku angličtiny, šachů, tanečky – Antonio. Více…

Pokud vypravíte svého potomka letos poprvé do školky, možná už přemýšlíte, co všechno bude potřeba koupit a nachystat. My vám poradíme. Více…

Možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Více…

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí vyrovnat. Některé děti snášejí adaptaci na nové prostředí s problémy, každé ráno pláčou a nechtějí se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Více…