Informace o kroužcích

Informace o kroužcích

Vážení rodiče, kroužky externích lektorů v naší mateřské škole nejsou. Mateřská škola nedisponuje v odpoledních hodinách volnou kapacitou, prostory jsou plně obsazeny. Po provozní době nemá mateřská škola personální zajištění pro provoz kroužků. Stojíme si za odbornou...