Poprvé v mateřské škole


Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě velkou změnou a přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí vyrovnat. Některé děti snášejí adaptaci na nové prostředí s problémy, každé ráno pláčou a nechtějí se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Jiné ji snášejí snadno, lehce si zvyknou na školku, paní učitelky i kolektiv. Za adaptačními obtížemi „stojí” typ osobnosti dítěte, předchozí zkušenosti s jinými dětmi i dospělými.
Naší snahou a cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně. Vytvořit takové prostředí, které jim bude připomínat domov a rodičům být zárukou toho, že o jejich děti bude dobře postaráno. Věříme, že si rodiče najdou tu nejschůdnější cestu k adaptaci dítěte na nové prostředí, naučí se spolupracovat s paní učitelkou, která jim se vším profesionálně poradí.
Odměnou při úspěšné adaptaci budou dítěti nové zážitky, zkušenosti a kamarádi.

Co dělat pro snadnější adaptaci dítěte v mateřské škole

  • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá, jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat”, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude”.
  • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte. Rozlučte se krátce – loučení dlouze neprotahujte, nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením. Někdy loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto ho zbytečně nestresujte. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská.
  • Zpočátku docházky volte kratší pobyt dítěte v mateřské škole. Umožněte nejdříve několik hodin dopoledne, pak prodlužte pobyt do oběda a poté, až spánek ve školce. Postupným prodlužováním třeba po týdnu si dítě lépe zvyká.
  • Můžete dát dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov /plyšák/.
  • Buďte citliví a trpěliví – vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo, co nového se naučilo, vyzdvihněte jeho pěkné zážitky. Ujistěte dítě, že ho do školky neodkládáte. Vysvětlete, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku. Nikdy školkou nevyhrožujte, nestrašte, neříkejte, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Za problémy s přivykáním ho netrestejte a za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. Neslibujte odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
  • Komunikujte s paní učitelkou – možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
  • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které si neumí dojít na záchod, najíst se nebo obléknout kalhoty.

                                                                                                                                                                Těšíme se na společné nové začátky!