Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě s názvem:

„ Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Cílem projektu je odborné posílení didaktických kompetencí učitelů mateřských škol. Výhodou je propojení mateřské školy s akademickým prostředím v oblasti oborových didaktik, a také sdílení příkladů dobré praxe v rámci konzultací. Projekt je pod vedením odborného týmu pracovníků fakulty metodika doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc. a garantky       doc. PaedDr. Radmily Burkovičové, Ph.D.

Do projektu se zapojilo 17 mateřských škol v Moravskoslezském kraji. Z naší mateřské školy bude od 1.3.2017 po dobu tří let proškolováno 6 pedagogických pracovníků.

Pedagogové si zvolili obory polytechnické výchovy, enviromentální výchovy, předčtenářskou gramotnost, dramatickou výchovu, projektové vzdělávání, jak pracovat s hlasem. Úkolem pedagogů bude nejen se účastnit odborných seminářů a workshopů, sdílet zkušenosti dobré praxe, ale také zpracovat své znalosti a zkušenosti do osobního portfolia.

Věřím, že tento projekt bude přínosem pro odbornost pedagogů naší mateřské školy.

 

Za Mateřskou školu Frýdlant nad Ostravicí

koordinátorka projektu Mgr. Barbora Výmolová