Zapojení do projektu

Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě s názvem:

„ Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Cílem projektu je odborné posílení didaktických kompetencí učitelů mateřských škol. Výhodou je propojení mateřské školy s akademickým prostředím v oblasti oborových didaktik, a také sdílení příkladů dobré praxe v rámci konzultací. Projekt je pod vedením odborného týmu pracovníků fakulty metodika doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc. a garantky       doc. PaedDr. Radmily Burkovičové, Ph.D.

Do projektu se zapojilo 17 mateřských škol v Moravskoslezském kraji. Z naší mateřské školy bude od 1.3.2017 po dobu tří let proškolováno 6 pedagogických pracovníků.

Pedagogové si zvolili obory polytechnické výchovy, enviromentální výchovy, předčtenářskou gramotnost, dramatickou výchovu, projektové vzdělávání, jak pracovat s hlasem. Úkolem pedagogů bude nejen se účastnit odborných seminářů a workshopů, sdílet zkušenosti dobré praxe, ale také zpracovat své znalosti a zkušenosti do osobního portfolia.

Věřím, že tento projekt bude přínosem pro odbornost pedagogů naší mateřské školy.

 

Za Mateřskou školu Frýdlant nad Ostravicí

koordinátorka projektu Mgr. Barbora Výmolová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *