DSC_6067

Na besídku ke Dni Matek se dostavilo do mateřské školy Lubno 200 % maminek.

Ne, nemáme tady tolik maminek,” zasmála se paní učitelka ze školky Lubno, která je odloučeným pracovištěm mateřské školy Janáčkova. “Maminky si ke svému svátku přizvaly na besídku taky tatínky a další členy rodiny. Je pravda, že na besídce byly přítomny téměř všechny děti a tak byla školka plná lidí a taky příjemné atmosféry. Rodiče byli bezvadní. Děti podpořili svým potleskem a úsměvy, maminky napekly. Dětem to moc slušelo. Zpívaly a recitovaly v českém i anglickém jazyce, tančily a maminkám předaly kytičku a vlastnoručně vyrobený set pro přípravu svátečního kafíčka pro maminku.“  V mateřské školce v Lubně si všichni zaměstnanci velmi váží blízkého vztahu s rodiči a vzájemné spolupráce. Na brigádě na zahradě školky rodiče udělali také velký kus práce. Zbavili školku náletových rostlin, i plevele mezi dlažbou, připravili dětem políčko a plochu se zatravňovačkami pro velké truhlíky, rodiče se pustili také do stříhání tújek a natírání venkovních herních prvků.  „V rozvíjení partnerských vztahů s rodiči chceme pokračovat. Je to přínosné zejména pro děti a jejich kvalitní výchovu a vzdělávání,“ ubezpečila paní učitelka mateřské školy.

ved. učitelka Ing. Olga Honková