naše pracoviště

MŠ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

mš JANÁČKOVA

Mateřská škola Janáčkova byla postavena v roce 1980 v akci Z jako trojtřídní mateřská škola s vlastní školní jídelnou. Byla to závodní školka a provozovatelem byl národní podnik Norma.
V roce 1992 zakoupilo mateřskou školu Město Frýdlant nad Ostravicí.
Postupně se zvyšovala kapacita školy a z trojtřídní se stala šestitřídní mateřská škola. Ze stávajících ložnic byly vytvořeny tři nová doplňková oddělení.

Vznikly další tři centra – velká třída s třídou doplňkovou, která úzce spolupracují a mají společné šatny a sociální prostory.

V roce 2003 přešla naše mateřská škola do právní subjektivity a její součástí se stala odloučená pracoviště :

mš SMETANOVA

Mateřská škola Smetanova – od roku 1870 byla ve Frýdlantě nad Ostravicí tzv. klášterní mateřská škola v Bedřichově ústavu ( dnešní Domov důchodců ).

V září 1945 byla zřízena veřejná mateřská škola v rodinné vile. V září 1962 byl slavnostně zahájen provoz v nově postavené jednopatrové budově, provoz 3 tříd v této budově probíhá dodnes.

mš NOVÁ VES

5. května 1944 byl otevřen v Nové Vsi tzv. „ zemědělský útulek „ a v září 1945 byla otevřena mateřská škola.
Od roku 1989 umístěna v budově ZDŠ v nevyhovujících místnostech jako jednotřídní.
V září 1991 se otevřely 2 třídy mateřské školy v nových prostorách zrekonstruovaného jednopatrového rodinného domku, kde probíhá provoz dodnes.

mš LUBNO

byla postavena v roce 1900, plných 75 let v budově působila ZDŠ. V roce 1951 byl v obci Lubně otevřen žňový útulek, později polodenní jednotřídní mateřská škola, která se nacházela v jednopatrové budově základní školy.

Mateřská škola měla k dispozici jen jednu místnost, která sloužila ke všem účelům. V lednu 1973 mateřská škola zahájila celodenní provoz.

V září 1975 převzala celou budovu do správy mateřská škola, až do současnosti v ní probíhá jednotřídní provoz.