Září je čas, kdy v dětech doznívají prázdninová dobrodružství. Září je měsíc, kdy začíná povinnost věnovat se vzdělávání, tedy škole. Je to období začátku nového školního roku, kde do naší třídy Pastelka MŠ T.G.M. přicházejí nové děti – předškoláci. Se svou kolegyní máme tu čest již třetím rokem připravovat děti na 1. třídu. Je úžasné být u toho, jak se z hravých „mazlíků“ stávají samostatní človíčkové, kteří se těší na vše nové, co je čeká v opravdové škole. Je to velký přelom v životě dítěte. Proto je spolupráce mezi MŠ a ZŠ nezbytná. Díky paní zástupkyni ZŠ TGM Mgr. Karly Šigutové a jejího pedagogického kolektivu se děti z MŠ velmi nenásilně seznamují se školním prostředím. Předškoláčkům je umožněno v průběhu roku vidět, jak se učí v 1.třídě, vyzkoušet si různé úkoly za pomoci starších kamarádů, podívat se do školní družiny a otestovat hračky pro starší děti. Je jim umožněno chodit cvičit do opravdové školní tělocvičny. A právě tuto poslední činnost mají děti velmi rády. Po dva předchozí roky nám paní zástupkyně vycházela vstříc, vždy se našla skulinka, kdy jsme mohly chodit s dětmi do tělocvičny cvičit. Tento rok, kdy gymnázium má svou vlastní tělocvičnu, nám byla vyhrazena doba, kdy budeme moci navštěvovat tělocvičnu pravidelně po celý rok. Moc děkujeme. Všem pedagogům pak přejeme do nového školního roku zvídavé a pilné žáčky a radost z práce ať vás provází.

                                                                                                                             Učitelky MŠ TGM