MATEŘSKÁ ŠKOLA

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Výborný start do života pro Vaše dítě!

Sportujeme a to nás baví!

Máme rádi divadlo!

Milujeme přírodu kolem nás!

Jsme tady od roku 1980

Mateřská škola Janáčkova byla postavena v roce 1980 v akci Z jako trojtřídní mateřská škola s vlastní školní jídelnou.
Byla to závodní školka a provozovatelem byl národní podnik Norma.

V roce 1992 zakoupilo mateřskou školu Město Frýdlant nad Ostravicí.

Postupně se zvyšovala kapacita školy a z trojtřídní se stala šestitřídní mateřská škola.

Ze stávajících ložnic byly vytvořeny tři nová doplňková oddělení. Vznikly další tři centra – velká třída s třídou doplňkovou, která úzce spolupracují a mají společné šatny a sociální prostory.

V roce 2003 přešla naše mateřská škola do právní subjektivity

PROVOZNÍ DOBA

MŠ Janáčkova  6:00 – 16:30

MŠ Smetanova  6:30 – 16:00

MŠ Nová Ves  6:30 – 16:00

MŠ Lubno  6:45 – 16:00

NAŠE PRACOVIŠTĚ

DĚTÍ

Pracoviště

LET UČÍME