MATEŘSKÁ ŠKOLA

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Výborný start do života pro vaše dítě!

vedení:

Ředitelka: Jindra Hiklová
Sídlo:
Janáčkova 1444
Frýdlant nad Ostravicí
PSČ 739 11

vše co potřebujete

Evidenční list

Evidenční list ZDE

Informace k GDPR

Vše potřebné k GDPR naleznete v tomto pdf dokumentu

Individuální vzdělávání

Zahájení individuálního vzdělávání
podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji individuální vzdělávání dítěte – dokunment pdf

Sportujeme a to nás baví!

Máme rádi divadlo!

Milujeme přírodu kolem nás!

Jsme tady od roku 1980

Mateřská škola Janáčkova byla postavena v roce 1980 v akci Z jako trojtřídní mateřská škola s vlastní školní jídelnou.
Byla to závodní školka a provozovatelem byl národní podnik Norma.

V roce 1992 zakoupilo mateřskou školu Město Frýdlant nad Ostravicí.

Postupně se zvyšovala kapacita školy a z trojtřídní se stala šestitřídní mateřská škola.

Ze stávajících ložnic byly vytvořeny tři nová doplňková oddělení. Vznikly další tři centra – velká třída s třídou doplňkovou, která úzce spolupracují a mají společné šatny a sociální prostory.

V roce 2003 přešla naše mateřská škola do právní subjektivity

rYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola: 595 178 810
Třída Pastelka: 736 148 788
Školní jídelna: 595 178 811
sj.janackova@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

MŠ Janáčkova  6:00 – 16:30

MŠ Smetanova  6:30 – 16:00

MŠ Nová Ves  6:30 – 16:00

MŠ Lubno  6:45 – 16:00

školní řád

školní vzdělávací program

projekt

I v tomto školním roce pokračuje projekt MŠMT – ŘO OP VVV “ Šablony II“ ( podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování )
Název projektu: Šablony II – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti v MŠ Frýdlant nad Ostravicí ( číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009705 )

Dokument ke stažení v pdf

NAŠE PRACOVIŠTĚ

DĚTÍ

Pracoviště

LET UČÍME

Jsme tu pro vás!

Adresa: Janáčkova 1444
Frýdlant nad Ostravicí

Telefon: 595 178 810

Email:  skolkajanackova@tiscali.cz